Tankcontrole

Ook voor de keuring van je stookolietank ben je bij ons aan het goede adres. Wij hebben een erkenningsnummer om periodieke controles voor deze tanks uit te voeren. De meeste huishoudelijke stookolietanks (t.t.z. met een inhoud kleiner dan 5.000 liter) vereisen een 5 jaarlijkse controle.

Hoe gaat het in z’n werk?

Om deze controles uit te voeren beschikken wij over een ‘SDT Ultrasone Lekdetectie’ toestel. Concreet wordt er met een vacuümpomp een lichte onderdruk op de tank gezet. Van zodra de gecreëerde onderdruk groter is dan de hydrostatische druk, die veroorzaakt wordt door de hoogte van de vloeistof, brengen de lekken ultrasone signalen voort.

Vervolgens worden 2 sensoren in het reservoir geplaatst, één sensor in de vloeistof en één sensor boven de vloeistof. Zelfs de kleinste perforatie van de buitenwand van het reservoir is al duidelijk hoorbaar in het apparaat. Op die manier kunnen wij ook uitsluiten of het lek zich bevindt boven of onder het niveau van de stookolie.

Waaruit bestaat de tankkeuring precies?

Een tankkeuring bestaat uit de opeenvolgende zaken:

  1. Visuele controle van het mangat / tank
  2. Controle van aanwezigheid van slib en water in de tank
  3. Controle van de over-vul-beveiliging
  4. Controle van eventueel lekdetectiesysteem
  5. Dichtheidsproef (enkel van toepassing voor ondergrondse tanks)
  6. Afleveren van het conformiteitsattest
Wanneer dien ik mijn tank te keuren?

Ondergrondse tanks kleiner dan 5.000 liter dienen elke 5 jaar gekeurd te worden.

Bovengrondse tanks kleiner dan 5.000 liter zijn gevrijwaard, mits met voldoet aan volgende voorwaarden opgelegd door de wet: “Een bovengrondse stookolietank hoeft vanaf 1 maart 2009 niet meer periodiek gecontroleerd te worden, op voorwaarde dat het laatste onderhoudsattest een einddatum heeft die 1 maart 2009 of later vermeldt. Een bovengrondse stookolietank die voor 1 augustus 1995 in gebruik genomen werd, moest voor 1 augustus 2003 een eerste periodieke controle ondergaan. Uiteraard blijft het belangrijk om een tank in goede staat van werking en onderhoud te houden. Als exploitant kijkt u, of laat u, de tank best op regelmatige basis visueel na.”

stookolietanksIs je tank groter dan 5.000 liter? Dan dien je deze (twee) jaarlijks te laten keuren. Dit is afhankelijk van de ligging, t.t.z. binnen of buiten waterwingebied.

Krijg ik hiervan een attest?

Uiteraard!
Na de controle krijg je van onze technieker het attest toegestuurd. Dit houd je zorgvuldig bij zodat je het ten allen tijde kan voorleggen indien nodig.