Ons privacybeleid

Wie zijn wij?

Het adres van onze website is: https://www.timmermanscv.be.

Timmermans BV Verklaring Gegevensbescherming

Timmermans BV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze gegevensbeschermingsverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons DPP beleid, kan je terecht bij info@timmermansbv.be

Verwerkingsdoeleinden

Timmermans BV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.b (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Timmermans BV verbonden zijn of met enige andere partner van Timmermans BV.

Timmermans BV garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@timmermansbv.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Cookie Policy

Om de performantie, beleving, navigatie en gebruik van de website te verbeteren worden cookies geïnstalleerd. Door regelmatig gebruik te maken van de website, verklaar je jezelf ook akkoord voor het gebruik van de cookies.

Een cookie is een kleine data file die wordt geplaatst op jouw harddisk en het bezoek aan onze website registreert alsook welke pagina’s worden geconsulteerd. Deze data bevatten geen persoonlijke gegevens en worden niet met derde partijen gedeeld.

De cookies die worden gebruikt zijn :

Functionele Cookies : Cookies die herkennen of je al eerder de website hebt geraadpleegd en ons toelaten om je instellingen of voorkeur van bijvoorbeeld taal, regio etc.. te optimaliseren.

Cookiebar: Enkel wanneer de gebruiker zich akkoord verklaart met het gebruik van Cookies worden ze geplaatst. Zolang de cookies actief zijn moet je dit bij een volgend bezoek niet meer herbevestigen.

Tracking Cookies: Deze cookies laten ons toe om het aantal bezoekers en geconsulteerde pagina’s te noteren om een analyse van het gebruik van de website samen te stellen. Deze informatie van alle gebruikers wordt anoniem verzameld en bezorgt ons informatie of de pagina’s worden gelezen of we de navigatie naar de pagina’s moeten aanpassen.

  • ga: gebruikt door Google Analytics om een unieke gebruikers te traceren via een client-identificatie die willekeurig gegenereerd wordt. (2 jaar geldig)
  • gid: gebruikt door Google Analytics om een unieke gebruikers te traceren via een client-identificatie die willekeurig gegenereerd wordt. (24 uur geldig)
  • gat: gebruikt door Google Analytics om het gedrag van bezoekers op de site te monitoren en te volgen, waarbij de bezoeker anoniem blijft.

De Cookies blijven op de je computer na het afsluiten van de browser of zoekmachine. De cookies worden enkel actief wanneer de website wordt geopend. Op elk moment kan je de cookies verwijderen.