Onderhoud

Het onderhoud van de centrale verwarmingsketel is verplicht voor toestellen boven de 20kW. Het is belangrijk om te weten dat verwarmingsinstallaties op gas (zijnde aardgas, butaan en propaan) om de 2 jaar een onderhoud moeten krijgen. Installaties op stookolie of vaste brandstof (hout, pellets of steenkool) dienen jaarlijks onderhouden te worden.

Let op: deze onderhoudsverplichting is enkel voor centrale stookinstallaties. Dit wil zeggen dat individuele verwarmingstoestellen (stookoliekachel, gaskachel, …) niet onder deze wetgeving vallen.

Sommige fabrikanten van gasketels stellen echter in hun richtlijnen voorop om het onderhoud jaarlijks uit te voeren. In dit geval dient men de voorschriften van de fabrikant te volgen en dient dus het onderhoud jaarlijks te gebeuren.

Wij zijn zowel erkend voor het uitvoeren van onderhouden op gasinstallaties als op stookolie-installaties. Onze firma investeerde in testapparatuur (TESTO) om de nodige metingen uit te voeren. Je krijgt het onderhoudsattest aldus digitaal en onmiddellijk na het onderhoud in je mailbox. Dit attest bewaar je dan zorgvuldig.

In principe ben je als eigenaar/huurder steeds verplicht om de laatste 2 attesten bij te houden om voor te leggen aan jouw verzekeringsmaatschappij.

Je kan het onderhoud hieronder vlot aanvragen via ons contactformulier. Vermeld hierbij je type ketel (gas/merk CV) alsook jouw contactgegevens. We contacteren je dan per kerende om een datum te prikken.